OMN: Ayyaanni Adiwaa har’a kabajame.

OMN: Ayyaanni Adawaa hard kabajame.

5,279

Adwaa – 123ffaa

Injifannoo Adwaa waggaa 123ffaa yaadachuuf Abbootiin fardaa kutaawwan Oromiyaa garaagaraa irraa karra Finfinnee shananiin seenaa jiru.

Suurri kun jila fardeen 100 caalaniin lixa Finfinneerraa gara Buraayyuun seenaa jiru yoo ta’u jila kan Kan hogganu Artist Haacaaluu Hundeessaati.

Ayyaana Adwaarratti akka geerarsa dhiyeessu bulchiinsa Magaala Finfinneen kan affeerame Artist Haacaaluun injifannoon Adwaa garri caalaan injifannoo Oromoo fi fardeen Oromootiin argame jedhe turtii OMN waliin taasiseen.,

Adwaarraa dhaloonni keenya gootummaa fi tokkummaa barata jedheera.

Ayyaana Addababaayii Masqalaatti qophaawu kanarratti Haacaaluu dabalatee Artiistonni garaagaraa geerarsaa fi hojii aartii garaa garaa ni dhiyeessu.

Festivaalli (agarsiifni) fardaas ni dhiyaata.

(Abraham Birru)

 Image may contain: 1 person, riding on a horse and outdoor

Leave A Reply