Qondaalota Mootummaa olaanoo lamaaf muudamni kenname.

159

OMN:Wax-07/2018

Muummichi Ministeeraa Dr.Abiy Ahimed,qondaalota mootummaa olaanoo lama kanneen waggoota dheeraaf gulantaalee angoo gara garaa irratti hojjachaa turan guyyaa har’aa sooramaan akka bahan taasisaniiru.

Qondaalonni kunneenis Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa fi Ambaasaddar Girmaa Birruu akka ta’an gabaafameera.

Oduma wal qabateen, muudamni qondaalota olaanoo lamas taasifameera.

Haaluma kanaan hoogganaa Daarektara olaanaa tajaajila odeeffannoo fi nageenyaa Biyyoolessaa (Tika biyyattii) kan turan Obbo Geetachew Asaffaa angoo irraa kaasuun Jeneeraal Aadam Mohammad muudamaniiru.

Obbo Geetachoo Asaffaa sirnichaaf amanamaa nama turee fi waggoota dheeradhaaf dhiiga ilmaan Oromoo kumaatamaan dhangalaasaa tureera.

Namni lammeessoon haaraa muudaman ammoo Jeneeraal Sa’aaree Mokkoniin Itamaajoor-shuumii Raayyaa Ittisa Biyyaa Itiyoophiyaa ta’anii muudamaniiru.

Iddoo kana waggoota dheeraaf hoogganaa kan turanii fi gocha duguuggaa sanyii Ummata Oromoo irratti raawwachaa kan turan Jeneraal Saamoraa Yuunis sooramaa baasuun angoo irraa gaggeessaniiru.

Sirna gaggeessaa Masaraa Biyyoolessatti taasifameen Jeneraal Samooraa Yuunusiif badhaasni Niishaanii kabajaa Pireedaantii biyyattii Dr.Mulaatuu Tashoomaa fi Dr.Abiy Ahimed’n kennameeraf.

Badhaasni qondaala kanaaf laatame kun gocha suukkanneessaa qondaalonni waraana sirnichaa Ummata Oromoo irratti raawwataa turaniif beekkamtii kennuudha jechuun komiin jabaan hawaasa keessaa dhagayamaa jira.

Gama biraatiin qondaalota waraanaa olaanoo kanneen asiin dura kabajaan Jeneraalummaa isaanii irraa mulqamuun hidhamanii beenyaan tokkollee isaaniif osoo hin kafalaminiif ari’amanii turan Meejer-Jeneraal Alam-Isheet Daggifee fi Birgaader Jeneeral Asaamminew Tsiggeetiif kabajaan Jeneraalummaa irraa mulqamee ture isaaniif deebi’eef faayidaa guutuu waliin soorama akka bahan taasifameera.

( Usmaan Baayyuu)

 

Comments are closed.