OMN: MIL’UU TIBBANAA (Caamsaa20/2018)

255

– Komii Buqqaafamtootaa
– Ajjeechaa hoji-geggeessaa DANGOTE fi Waahillan isaanii irratti
raawwatame,
– Mormii hawaasaa naannoo Somaaleetti qabatee fi
– Wal-dhabbee Israa’elii fi Lammiilee Paalastaayin gidduutti bifa
haaraan dhohe kan ittiin mil’anne qophii Mil’uu Tibbanaa keenya
daawwadhaa

Comments are closed.