Jiraattoonni Godina Gujii Aanaa Har-qalloo mormii gaggeessaa oolan.

15

OMN:Oduu Wax.27,2016 Godina Gujii aanaa Har-Qallotti hidhaa fi ajjeechaan ummata Oromoo irraa dhaabbatuu qaba jechuun, barattoonni mana barumsa sadarkaa lammaffaa Har-Qalloo mormii isaanii geggeessaa oolan.

Bulchitoonni magaalattii ammoo mormii barattootaa kana dhaabsisuuf yaaluu isaanii himame.

Hidhaa fi ajjeechaan nurraa dhaabbatuu qaba jechuun godina Gujii aanaa Har-Qallootti barattoonni mana barumsa sadarkaa lammaffaa bifa haarawaan mormii isaanii itti fufan.

Hidhaa fi ajjeechaan ammoo ummata Oromoo irraa dhaabbataa akka jirres jiraattoonni biyya keessaa nuuf himaa jiru.

Jiraataan godina Gujii tokko akka jedhanitti, barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Har-Qalloo kun, mormii isaanii kana mooraa mana barumsaa keessatti jalqaban.

Sagalee jabaadhaan ajjeechaa fi hidhaan nurraa haa dhaabbatu. Akkasumas lafti Oromiyaa samamuu hin qabdu jechuun mormii geggeessaa gara magaalaatti imaluu eegalan.

Booda garuu bulchitoonni magaalattii mormii kana bittinsuuf yaaluu isaanii dubbatan.

Ammaaf haalli magaalaa isaanii keessatti muldhataa jiru haga tokko waan tasgabbaaye fakkaata. Booda garuu waan dhalatuu malu hin beeknu jedhan.
Raayyaan ittisa biyyaa godina isaaniitti bobbaafamee ture, bakka mormiin itti dhalate hordofuun reebichaa, ajjeechaa fi hidhaa geggeessuun ammoo hujii isaanii ta’ee jira jedhan.

Gaaffiin barattootaa gaaffii mirgaati kan jedhan namni kun, mootummichi ammoo deebii kennuu dhiisee ufii isaatii hookkaraaf namoota kakaasaa jira.

Barattoonni kun haga ajjeechaa fi hidhaan nurraa hin dhaabbatinitti mormii keennarraa duubatti hin deebinu jedhan.

Kana males gaaffiin mirga abbaa biyyummaa fi abbaa qabeenyummaa irratti ka’ee jiru, hatattamatti fala kan hin argatin yoo taate, rakkoo uumamuuf mootummichi itti gaafatamummaa fudhatuu qaba jechuun jiraattonnis mufii isaanii dhageesisaa jiran.

Usmaan Ukkumeetu dhiheesse.

Comments are closed.