Hooggantoonni Federeshinii Kubbaa Miillaa Addunyaa FIFA’n hojiirraa ugguraman.

124

OMN:Oduu Onk.08,2015 Federeeshiniin Kubba Miillaa Addunyaa FIFA,n Pirezdantii Waldichaa Seef Bilater dabalatee namoota 3 guyyoota sagaltamaaf hojii irra uggure.

Koreen naamusaa Federeeshiniin Kubbaa Miilaa addunyaa malaanmaltummaa dhaabatticha keessatti hundee gad jabbeeffate qorachaa jiru PirEzdantii dhaabbatichaa Seef Bilaater fi, barreessaa ol aanaa FIFA, Jaaroom Vaalkaa irratti erga qorannoo gaggeessaa ture booda guyyoota 90 f aangoo irra ugguree jira.

Itti aanaa pirezdantii FIFA kan turan lammiin Kooriyaa Kibbaa Chuungi Moong Juun//bifuma wal fakkatuun waggoota jahaaf akka hojii kana hin hojjenne dhorkamaniiru.

Yeroo dheeraadhaaf bakka pirezdantii FIFA ni qabatu jedhamanii eegamaa kan turan pirezdantiin Federeeshinii Kubbaa Miilla Awuroophaa Miisheel Pilaatiniin qorannoo Koreen naanmusaa FIFA gaggeessa jiru keessatti malaanmaltummaa keessa harka akka qaban waan bira gahameef guyyoota sagaltamaaf akka hojii irra dhaabbachuu qaban murteesseera.
Murtiin amma Hooggantoota FIFA irratti murtaa’e kun akka barbaachisummaa isaatti guyyoota 45 f akka dheerachuu danda’u illee Koree Naamusaa eeruun Z telegraaf gabaase jira.
Seef Bilaater Guyyoota muraasa dura Mirga Televiishinii tamsaasuu waldaa kubbaa miillaa biyyoota Kaaribiyaaniin walqabateen pirezdantii waldichaa duraanii Jaak Warner waliin waliigalteen mallateessan malaanmaltumma qaba jechuun qoratamaa jira.
Seep Bilaateer Kana malees bara 2011 pirezdantii Federeshinii Kubbaa Miillaa Awuroophaa kan ta’an Misheel Pialaatiiniidhaaf seeraan ala Doolara Miliyoona lama kaffalaniiru jedhamuun akka qoratamaa jiranis beekamaa dha.
Ugguramuu Pirezdantii FIFA fi Barreessaa dhaabbatichaa hordofuun Pirezdantiin Federeshinii Kubbaa Miillaa Afriikaa Issaa Hayaatuu pirzdantii yeroo Fifa ta’uun akka filataman z Gardiyaan gabaase jira.
Alamaayyoo Qannaatu gabaase.

Leave A Reply