Labsii Caffeen Oromiyaa Magaaloota Oromiyaa ilaalchisuun tume iftoomina hin qabu jedhame.

62

OMN:Oduu Onk.02,2015 Labsiin Caffeen Oromiyaa dhimma magaalota Oromiyaa ilaalchisuun baasee iftomina kna hin qabne fi erga siyaasaa addaa akka of keessa qabu Pirezdantiin Mana Murtii waliigalaa Oromiyaa duraanii obbo Tashaalee Abbaraa OMN tti himan.

Master Pilaaniin Fnfinee bara darbe bahee sirri miti jechuun guutuu Oromiyaa keessa baratonni Dhaabbilee barnoota ol aanaa utuu hin hafin hiriiraa bahuun morma turan hordofuun lubbu namootaa darbe qabeenya barbaada’e fi kanneen sababa sanaan mana hidhaa adda addaa keessatti dararaa utuu argaa jiranii Caffeen Oromiyaa labsii addaa sanaan wal qabatu tumuun rakko guddaa akka ummu danda’u Obbo Tashaalee Abbaraa himanii jiru.

Oromiyaan Finfinnee irra faayidaa addaa akka argattu heera biyyatti irratti tumammee utuu jiru waggoota 24 darban keessatti kabachiisuu kan dadhabe Mootummaan Naanno oromiyaa Magaalota Oromiyaa warreen Federaalaatti kennuuf maaliif akka tattaaftu ifaa akka hin taanes himaniiru.

Pirezdanrt Mana Murtii waliigalaa Oromiyaa kan turan fi sirna sana jibbuun biyya Ingliz kan jiraatan obbo Tashaaleen Magaalaan Guddoon oromiyaa Finfinnee irra gara Adaamaatti yemmuu jijjirames Caffeen Oromiyaa aangoo isaatti fayyadamuu dadhabee Labsii seena keessatti isaanii qaaneesse murteesuun eenyummaa isaanii mullisuu dubabtan.

Mootummaan Naannoo Oromiyaa dantaa fi faayidaa Ummata Oromoofan dhaabadha jedhu dhibba federaalaa irra itti dhufu bu’uura heera Mootummaan keesummessuu utuu qabuu faalla isaa hojjechaa waan jiruuf kun immo hegeree Oromiyaaf yaaddaoo gudda akka ta’e dubbataniiru.

Moootummaan Itoophiyaa Misooma malee Dimookirasiin hin barbaachisu sadarkaa jedhu irra gahuun abbaa irrummaa hojiin akka agarsiisaa jiru kan himan obbo Tashaalee Abbaraa bara 2005 irra eegalee dhaabileen dimookirasii hunduu cufamaa akka deeman dubbataniiru.

Alamaayyoo Qannaatu gabaase.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.