Godina Harargee Lixaatti Namoonni Kuma sagaltama ol ta’an beelaaf saaxilaman.

126

OMN:Oduu Hagayya 12,2015 Godina Harargee dhihaa aanaalee Galamsoo fi Daaruu labuu keessatti namoonni kuma sagaltamaa ol ta’an beelaaf saaxilamuu isaanii himame.

Gama Mootummaa biyya bulchaa jiruun beela kana furuuf haga ammaatti gargaarsi taasifamee akka hin jirre jiraattonni dubbatan.

Godina Harargee dhihaa aanaa Daaroo Labuu keessaa namoonni beelaaf saaxilaman, yoo xiqqaate kuma 40 ol yoo ta’an, mootummaan Itiyoophiyaa gama isaatiin, namoota kuma kudhan hin caalletu beelahan jechuun dubbachuu isaa jiraattonni nutti himan.

Haaluma wal fakakattuun aanaa Habroo keessattis namoonni kuma shantama gahan beelaan akka miidhamaa jiran jiraattinni OMN tti himan.

Jiraataan godinichaa tokko akka jedhanitti, rooba dhabameen wal qabatee, hoongee uumameen, namoonni hedduun beelaaf saaxilamanii rakkataa jiraachuu dubbatan.

Namoota beela kanaan miidhaman keessaa, hedduun isaanii daa’imman yoo ta’u, daldaltoonnii fi hawaasni naannichaa lubbuu daa’immaan kanaa baraaruudhaaf birmatee akka jiru, namni kun nutti himanii jiru.

Mootummaan biyya bulchaa jiru, lakkoofsa ummata beelaaf saaxilamanii gadi buusee himuun isaa, jibbiinsa ummata Oromoo irraa qabaachuu ifatti kan argarsiisuudha jedhan.

Jia darbe keessa Godina Harargee dhihaa aanaa Odaa Bultumitti, beela uumameen wal qabatee, namoonni afur kan du’an yoo ta’u, godina Harargee Bahaa aanaalee gara garaa keessaa ammoo, namoonni hedduun beelaaf saaxilamuu isaanii kan jiraattonni nutti himan gabaasuun keenya ni yaadatama.

Kan gabaafame Usmaan Ukkumeetiin.

Comments are closed.