OMN tamsaasa toora gama saatalaayitiitti deebi’e.

261

OMN:Oduu Adol.14,2015 Oromiyaa Midiyaa Neetwoork torban tokkoo fi walakkaaf ugguramee ture guyyaa har’aa irra eegalee gara toora saatlaayititti deebi’uusaa Daayirekteriin OMN Obbo Jawaar Mohammed beeksisan.

Tamsaasni Oromiyaa Miidiyaa Neetwork gama Saatlaayitiin darbu Adooleessa 1 bara 2015 irraa eegalee marroo saglaffaaf ugguramee ture daawwatoota keenyaaf kan beeksifame ta’uu kan dubbatan Obbo Jawaar, hatattamaan gara qilleensaatti deebiisuuf,guyyaa uggurri sun raawwatame irraa kaasee bulchiisni OMN akkaataa waadaa seeneen,ciminaan hojjachuun milkiin kun argameera jedhan.

Haaluma kanaan tamsaasni OMN gama satalaayitiin darbu guyya har’aa irraa eegalee gara qillensaatti deebi’ee jira.

Tamsaasni OMN gama toora saatalaayitii Nilesat/ Eutlsat 8 w A,Frequency 11678 symbol Rate 27500 poolarization V irratti akka tamsaasa eegalee Daarektarri OMN Obbo Jawaar Mohammad beeksisaniiru.

Gabaasaan Alamaayyoo Qannaa ti.

Comments are closed.