OMN: Qophii Xiinxalaa K. 2ffaa Gurraandhala 27, 2015

191

Waa’ee maastar pilaanii Finfinne wajjin walqabatee haasawa Ob. Abbaay Tsahaayyee taasisan irratti yaadni hawaasa gara garaa irraa darbaa ture maal fakkaata? Gaazexeessitoonni keenya kana irratti mariin taasisan kutaa lammaffaan akka kanaa gadiitti dhiyaata.

Comments are closed.