OMN: Sirna Mallattoo Kitaabaa “Yajamiilaa Innaat”, Onkololeessa 21, 2014

326

Barreessaan kitaaba “Yajamilaa Innaat” Gadaa Gabra’ab, waamicha Waldaa Hawaasa Oromoo Minisootaatiin godhameefin magaalaa St Paul Minisootaatti argamuun kitaabicha mallatteesseera. Qophiin kun sirna mallatteessuu kitaabichaa daawwachiisa.

Comments are closed.