OMN: Qophii Dalagaa Onkololeessa 14, 2014

288

Qophiin Dalagaa Oromoota biyya hambaa keessatti hojii fakkeenya ta’uu danda’u dalagan irratti xiyyeeffata.

Qophiin har’a Oromoota Magaalaa St Paul, Minisootaatti wiirtuu daldalaa Awaash jedhamu banatanii daldalaa jiran ilaala.

Comments are closed.