OMN: Oduu Adoolessa 23, 2014

211

Mataduree Oduu:

– Hawaasni Oromoo Washingitan Di Si mormii nyaata lagachuu eegalan.

– Hawaasni Oromoo Shefilid dararaa ummata Oromoo irra gahaa jiru Mana

Maree mootummaa UK, Westi Ministaritti argamuun himan.

– Dhimmi awwaalcha dimshaashaa Hammaareessaa ammallee walfalmisiisaa jira

– Itoophiyaan gatii sharafa birrii akka busheessitu Baankiin Addunyaa gorsaa

jira.

– Miseensi mana maree Somaaliyaa tokko qaama hin beekamneen ajjeefaman.

Comments are closed.